شرکت دیده بان سیستم آبتین سازه (دیساس) *** عمران (راه و ترابری، نقشه برداری، ساختمان) فناوری اطلاعات (سخت افزار، نرم افزار) اقتصاد بورس (فارکس، ارز دیجیتال و اوراق بهادر تهران)
سامانه نگهداری جاده ای و برداشت خرابی راه

تخفیف0%

تومان0

تومان0

هنوز خریدش نکردی. رنگ و سایز فراموش نشه

مبلغ بر اساس برداشت صد کیلومتر مسافت طی شده

1. تعیین شاخص خرابی PCI 2. تعیین شاخص ناهمواری IRI 3. برداشت نقشه مسیر 4. متره به همراه موقعیت جغرافیایی دقیق تمامی جزئیات (خرابی روسازی، تابلو و علائم، حفاظ‌های فلزی و بتنی، تیرهای روشنایی، خط‌کشی و سایر) 5. بررسی وضعیت ورودی ها و خروجی ها 6. برداشت قوس های مسیر 7. برداشت تابلوها و علائم 8. برداشت میزان شیب عرضی راه 9. میزان انتقال بار از درز دال‌های بتنی LTE 10. خروجی استاندارد و قابل استفاده در تمامی نرم افزارهای تخصصی 11. مانیتورینگ راه به همراه جزئیات مهم از قبیل کیلومتراژ و GPS 12. قرارگیری کلیه اطلاعات برداشتی در سامانه ثبت گزارشات و مدیریت جاده‌ای

Road maintenance system and removal of road damage

1. Determining the PCI failure index 2. Determination of IRI roughness index 3. Taking the route map 4. meters along with the exact geographic location of all the details (pavement damage, signs, etc.) signs, metal and concrete protections, lighting poles, markings and others) 5. Checking the status of inputs and outputs 6. Removal of path arcs 7. Removal of signs and signs 8. Taking the transverse slope of the road 9. The amount of load transfer from the seam of LTE concrete slabs 10. Standard output that can be used in all specialized software 11. Road monitoring with important details such as mileage and GPS 12. Placing all collected information in the system of recording reports and road management

مرتبط ها

پشتیبانی سامانه ثبت گزارشات کارگاهی
پشتیبانی سامانه ثبت گزارشات کارگاهی

تومان0

تومان0

سامانه ثبت گزارشات کارگاهی
سامانه ثبت گزارشات کارگاهی

تومان0

تومان0

پشتیبانی سامانه نگهداری جاده ای و برداشت خرابی راه
پشتیبانی سامانه نگهداری جاده ای و برداشت خرابی راه

تومان0

تومان0

سامانه نگهداری جاده ای و برداشت خرابی راه
سامانه نگهداری جاده ای و برداشت خرابی راه

تومان0

تومان0

پشتیبانی سامانه جامع ثبت گزارشات و مدیریت جاده ای
پشتیبانی سامانه جامع ثبت گزارشات و مدیریت جاده ای

تومان10,000,000

تومان10,000,000

سامانه جامع ثبت گزارشات و مدیریت جاده ای
سامانه جامع ثبت گزارشات و مدیریت جاده ای

تومان40,000,000

تومان40,000,000

نظرات و امتیازات

ارسال پیام

انتخاب فایل در صورت نیاز

2620

سوابق گفتگو

هنوز نظری داده نشده است
سبد خرید تماس با دیساس اینستگرام دیساس
شرکت دیده بان سیستم آبتین سازه (دیساس) *** عمران (راه و ترابری، نقشه برداری، ساختمان) فناوری اطلاعات (سخت افزار، نرم افزار) اقتصاد بورس (فارکس، ارز دیجیتال و اوراق بهادر تهران)
سبد خرید
سیگنال بورس
وبلاگ
تعمیرات
عمران راه
پروانه ارشاد
اینماد
پروانه کسب
Copyright © 2021 Disas Co